Съгласуване на дата
+49 221 2776-340

Частна лекарска практика за Вашето удобство

Най-високо качество и приятен комфорт благодарение на съвременната техника и модерен интериор 

При организацията на нашата лекарска практика отдадохме особено значение на прилагането на висококачествена апаратура, както и осигуряване на красива обстановка с приятна атмосфера.

И за да може медицинското обслужване да отговори на най-високи изисквания, ние се обвързахме със следното ръководно начало.

Нашата мисия и първостепенна цел е Вашата удовлетвореност

  • Ние сме частен УНГ кабинет. Доволни пациенти – това е нашата цел. 
  • Заедно с д-р Емил Ценев, д-р Лили Кунц и проф.д-р Михаел Щрепел организираме краткосрочно и гъвкаво възможно най-добрия прием за  нашите пациенти 
  • Пространна диагностика и целенасочена терапия според съвременните правила на лекарското изкуство  гарантират здравето и съхраняване на здравето на нашите пациенти. 
  • Постоянно повишение на квалификацията и инвестиране в нова апаратура и методи на лечение осигуряват най-високо ниво на медицинска помощ във всеки следващ момент.
  • Нашата цел е да информираме пациентите колкото е възможно по-обширно относно всички методи на лечение и техни алтернативи. Освен това бихме искали нашите пациенти да напускат доволни кабинета и да го препоръчват.
  • За в бъдеще си пожелаваме нашият екип да продължава да работи съвместно в приятна атмосфера и да се запази в тази констелация.

Обхватно медицинско обслужване през PAN мрежата

Нашият кабинет по ушни, носни и гърлени болести е участващо звено в PAN Клиника на Ноймаркт,  която обединява над 25 специализирани медицински направления и подучастъци, както и  72 лекари под своя покрив. Благодарение на тази връзка Ви предлагаме не само една комплексна квалифицирана медицинска грижа, но и едновременно актуална диференцирана диагноза и терапия. Така например ние използваме радиологията за извършване на компютърни томографии (CT) преди операция на околоносните кухини. Чрез сътрудничество със зъболекарите е възможно да се изготви прецизна диагноза посредством дигиталната, с особено ниско ниво на облъчване  обемна томография (DVT).

Операционен блок и отделение на PAN Клиника

Като лекар клиницист в PAN Клиника, д-р Емил Ценев, респ. проф.д-р Михаел Щрепел извършват всички операции в  Oперационния блок  на Клиниката.