Съгласуване на дата
+49 221 2776-340

За нас

Данни съгласно TDG (Закон за ползване на телеуслуги) / MDStV (Държавен договор за медийни услуги)

Доставчик / Потребител 

Д-р д.м.н. Емил Ценев


Отговорник по смисъла на § 6 ал. 2 от Държавния договор за медийни услуги

Д-р д.м.н. Емил Ценев

Адрес за контакт

Zeppelinstr. 1, 
50667 Köln
Тел.: +49 221 2776-340
Факс: +49 221 2776-341

Интернет адрес

www.hno-panklinik.de

Email адрес 

info@hno-panklinik.de 

Надлежни контролни органи /Браншова камара

Камара на лекарите Северен Рейн

Професионален кодекс / Правила за поведение 

www.aekno.de


Професионални научни степени

Д-р д.м.н. Емил Ценев
лекар специалист по ушни, носни и гърлени болести
пластична реконструктивна хирургия


Държава, в която са придобити научните степени

Д-р Ценев: България